Stavebnydozoronline.sk

StavebnyDozorOnline.sk

Moje meno je Ing. Studénka Jaroslav a som vyštudovaný stavebný inžinier na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave, odbor: Realizácia stavieb.

StavebnyDozorOnline.sk

O mne

Desiatky

Dokončených projektov

Desiatky

spokojných klientov

17+

Rokov skúsenosti

Školu som ukončil v roku 2007 a odvtedy pôsobím na stavbách po celom Slovensku a občas aj v Česku. Mám oprávnenie/pečiatku stavebný dozor pre pozemné stavby a som zapísaný v Slovenskej komore stavebných inžinierov SKSI.

Pôsobil som v rôznych funkciách na stavbách ako Eurovea I, Lakeside park, Metronom, Apollo BC2, Galéria Petržalka, na viacerých prevádzkach Tesco po Slovensku, bytové domy, cez rodinné domy, drevodomy, montované a mobilné domy, rekonštrukcie, až po prípojky, drobné stavby typu garáž, prístrešok, plot atď.

StavebnyDozorOnline.sk

Náplň práce dozora

kontrola za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby

spoluzodpovedá za dodržanie podmienok, ktoré určilo stavebné povolenie/ územné rozhodnutie

dokumentácia pre stavebné povolenie, POV, zariadenie staveniska,…

kontrola za súlad vykonaných prác s projektovou dokumentáciou

kontrola kvality vykonaných prác (zemné práce, inžinierske siete, základové pásy/ doska,

 

kontrola armatúry/ výstuže a jej krytia, zvislé konštrukcie (murivo, tehla,…), strecha (krov, rovná, zelená vegetačná,…), TZB voda, plyn, kanalizácia, kúrenie, klimatizácia,…

odsúhlasovanie alternatívnych riešení stavebných detailov, postupov a technológií

kontrola skutočne vyhotovených prác a fakturovaných od dodávateľa

kontrola a skúšky materiálov (betón, pevnosť materiálov, revízie, funkčné skúšky)

organizovanie a vedenie kontrolných dní stavby

riešenie prípadných kolízii s projektantom a profesistami

kontrola a vyhodnocovanie priebehu harmonogramu a postupu výstavby

zápisy do stavebného denníka a jeho kontrola

kontrola dodržiavania BOZP

kontrola odstráňovania vád a nedorobkov

účasť na kolaudačnom konaní

StavebnyDozorOnline.sk

Cenník

Orientačná/výpočtová cena za stavebný dozor je od 0,8 do 1,2% z investičných nákladov.

Ale je to samozrejme vec dohody a záleží od rozsahu, zložitosti stavby a rozsahu služieb. Pre bližšie informácie ma kľudne nezáväzne kontaktujte.

 Pre predstavu s čím sa stretávam napríklad pri rodinných domoch.

stavebnydozoronline.sk

StavebnyDozorOnline.sk

Kontakt

Kontaktné údaje
Lokalita
Partneri